Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 
Čo sme sa naučili...
 
Hutiansky tanec
(3:30)
Dynamický tanec obsahujúci párové točenie v strhujúcom tempe,
z obcí Detvianska Huta, Látky /osada Štoliansko, Kočanda, Podbýkovo/. 
 

            
 
 
 
 
Na hriňovskom laze
(3:50) 
Tanec typických hriňovských mladých, ktorí sa chcú ukázať,
komu to ide v tanci najlepšie.
 
image        image
 
 
 
Hriňovský šúchaný (Šorba)
(7:15) (3:50) 
 Podpoliansky tanec z oblasti Hriňovej, ktorý je menej rozšírený, lebo ho tancovali len hriňovskí gavalieri. Cez týždeň chodili mladí v krpcoch po roliach a v nedeľu
na tancovačku si čižmy niesli v rukách, aby boli na zábave čisté. Za gavalierom, ktorý nemal čižmy čisté, by sa žiadna dievka neobzrela. Súčasťou tanca je šúchanie - ťahanie jednej nohy po zemi a ruky boli založené za chrbtom.
Do vysoka tancovali len hriňovskí lazníci.       

 
     
 
 
Detvianska veselica
(7:58)
Rýchly párový tanec z Detvy, plný veselých cifier.

 
   
 
 
Regrút alebo V Kriváni na štácii
(9:30)
Regrútsky tanec- rozlúčka dievok s regrútmi odchádzajúcimi na vojnu. 

 
      
 
 
Páračky
(6:50)
Spoločná zábava dievok s mládencami po dopáraní peria./Osada Krivec-u Sebíňov/.
 
 
     
 
 
Bursovníci (Fašiangy)
(6:14)
Tanec pri fašiangovej pochôdzke Hriňovou, z oblasti osád Murínka a Priehalina. 


      
 
 
Na tanci
Krátky hravý tanec dievok a mládencov.
 

 
 
 
Oženiu som sa
Posmešný tanec o tom, kto je pánom domu.

 
    
 
 
Žartovnie
...ako si žena zobrala za muža korheľa...
 
 
 
Kmotry
(5:50)
Spoločný tanec kmotier, schádzajúcich sa pred svatbou, radiacich neveste:
"...muža pošle do roboty,ona robí čo chce..." 
                                                                                                                
 
     
 
 
 
Šatkovec
Patrí k najkrajším podpolianskym ľúbostným tancom, kde sa mládenci
predvádzajú pred „ diovkami“ a dievčence si pomocou šatky vyberajú
najkrajšieho mládenca.
 
 
Hajdúch
Chlapčenský tanec, ktorý poukazuje, ako sa niekedy bavili pri pasení oviec na lúkach. Sprevádzajúcim hudobným nástrojom je píšťalka.

 
Večierky
...večer, keď bolo všetko porobenuô, schádzala sa družina na tancovačkách,
a neraz odchádzali domov dievky s chlapcami ruka v ruke...

 
   
 
Hry (Na koklesa)
Ako chceli veľkí, malými byť...
Pohybová hra, v ktorej má najväčší význam radosť z pohybu.

 
               
 
 
 
Lucie
Najväčšie bosorky - dievky Lucie, mlčky vymetajú husím krídlom kúty, bielia steny vápnom
a pritom dôstojne tancujú.
"Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc..."

 
 
 
 
Karičky zo Zamutova
Rezký dievčenský a ženský  kolesový tanec v kruhu, zdobený rytmickými podupmi
pochádzajúci zo Šariša.

 
Cigáň
Cigánske tance a piesne
Choreografia: Ivana Sujová

 
 

 

Priadkovie spevy
Spevy mladých dievok s hudbou, spojený s kolesovým tancom.
 
     
 
 
Hriňovské rozkazovačky
 
 
          
 
 
 
 
Pripravíme pre Vás kvalitný program podľa Vášho výberu z jednotlivých čísel uvedených v našej ponuke. Záujemcom sme ochotní pripraviť program na recepcie, oslavy aj na svadby s krátkou choreografiou, napr.začepčenie nevesty, vykrúcanka a pod.
 
  
 

TOPlist